Archive

Posts Tagged ‘ນ້ຳງຽບ 2’

CWE ຈະພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 2

ເດືອນຕຸລາ 7, 2010 ໃຫ້ຄວາມເຫັນ

ບໍລິສັດ China international water & Electric Corp (CWE) ຈາກ ສປ ຈີນ ຈະພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳງຽບ 2 ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 180 ເມກາວັດ ແລະ ເປັນໂຄງການທີ 2 ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ກໍ່ສ້າງໃນຮູບແບບ BOT.

ທ່ານ ຫວັງ ຢູ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ CWE ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 2 ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 180 ເມກາວັດ ຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2015 ຈະສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ ແລະ ສົ່ງເຂົ້າສູ່ເຄື່ອຂ່າຍພາກກາງຂອງລາວ ປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດຂັ້ນຕອນຍື່ນບົດວິພາກເສດຖະກິດ ບົດລາຍງານໂຄງການ ແລະ ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບ້ານ-ເມືອງ ແລະ ແຂວງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພາຍຫຼັງໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ຄາດວ່າທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2010 ນີ້ ຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ (CA) ຂອງໂຄງການ ສຳ ລັບທາງເຂົ້າໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກຊົ່ວຄາວແມ່ນຈະລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍປີ 2010 ນີ້.

ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍລິສັດ (CWE) ກໍໄດ້ສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ 3 ແຫ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຄື: ປີ1996-2000 ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້ານ້ຳເລິກ ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 ເມກາວັດ.

ປີ 2002-2005 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳມັງ 3 ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 40 ເມກາວັດ.

ປີ 2007-2010 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2 ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 100 ເມກາວັດ.

ວັນທີ 25 ສິງຫາຜ່ານມານີ້ ກໍໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາກັນຢ່າງເປັນທາງການ ສະເພາະໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 2 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງທ່ານ ທອງມີ ພົມວິໄຊ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບທ່ານ ຫວັງ ຢູ ຮອງຜູ້ອຳນວຍ ການບໍລິສັດ (CWE) ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.
http://www.vientianemai.net/news.php?col=1&id=42

Advertisements
ໝວດໝູ່:ເຂື່ອນ ປ້າຍກຳກັບ, ,