About

ປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີທຳມະຊາດອຸດົມສົມບູນ ເຫມາະແກ່ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ. ຈາກຄວາມອາດສາມາດດັ່ງກ່າວ ປະເທດລາວສາມາດຜະລິດ ແລະ ສະຫນອງໄຟຟ້າໃຫ້ພາຍໃນ ແລະ ຂາຍອອກເປັນລາຍຮັບໃຫ້ກັບປະເທດ.
ການສະຫນອງໄຟຟ້າໃຫ້ກັບພາຍໃນ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດຜົນ ແຕ່ມີເປົ້າຫມາຍເອົາໄວ້ທີ່ ປີ 2010 ຕ້ອງສະຫນອງໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວ ແລະ ປີ 2020 ຕ້ອງສະຫນອງ ໃຫ້ໄດ້ 90%.
ການຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ກະລຸນາ ຕິດຕາມອ່ານຂ່າວຄາວການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈາກເວັບບລັອກ ຂ່າວໄຟຟ້າ ແຫ່ງນີ້.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: